Архив метки: письменность

Цьриллиц фор Єнглиш

Продолжим использование письменностей не по назначению (tag/письменность). Английский язык вполне может распространить вместе с собою по миру и кириллицу. Каким образом? Да хотя бы вот таким:

A B C CH D E F
А Б Ц Ч Д Є Ф
G H I J K L M
Г Х И Ж К Л М
N O P Q R S SH
Н О П Ю Р С Ш
T TH U V W X Y
Т Ѳ У В Ѵ Ѯ Ь
Z
З Ъ

Варианты цх/сх/тх и ч/ш/ѳ можно использовать как попало, хоть даже и разные в одном слове. Диакритика сохраняется: итъс дє́жа̀ ву, ѳєь саь—хоѵ наӥвє! Иногда можно по забывчивости писать е вместо є.

Транслатор ѵилл бє хєрє соон, и хопє.

Письменность: задача

Очередной конкурс без ясной цели подкинули нам кой-какие инопланетяне, наблюдавшие время от времени за нашей планетой. Вы наткнулись на их письменность и смогли прочитать

getr [dʒetʃl]
de’lga [deɡa]
dalr [daːl]
t’relrcè [treːrtʃ]
rlar’e [rale]

Прочитайте же и dèler’, cleg’è, atrl!

(Кстати, я не пишу слова зря — или, по крайней мере, в данном случае не пишу слова зря.)

Благавиднаі розһзһгһаі гһірилліцһа

Благавиднаі розһзһгһаі гһірилліцһа, зһаблюдяюжһіі модразһдһь бһрѥдгһав и лагичһназһдһь бһадһѡмгһав.

Ножнѡ бһрѡзһдһа замінәдһь бһабогһвінна:

Одярнъіі глязһнъіі (в гһяждам зһлѡві зһ глязһнъімі рѡвна адня):

А Я О Ё У Ю Ы И Э Е
Я Ә Ѡ Ө О Ю ЪИ И Є Ѥ

Бізодярнъіі глязһнъіі:

А Я О Ё У Ю Ы И Э Е
А І А (Ө) О Ю ЪІ І ЪІ І

Зһаглязһнъіі:

Б П В Ф Г К Д Т Ж Ш Щ З С
Б БҺ В ВҺ Г ГҺ Д ДҺ Ж ЖҺ (ЖҺЬ) З ЗҺ
Й Л Р М Н (Ғ) Х (Ѕ) Ц (Џ) Ч
Ј Л Р М Н Х ХҺ Ц ЦҺ Ч ЧҺ

Богһвъі Ъ и Ь бһірідаюдһзһі гһагһ ѥзһдһь, Щ зһчһідһяідһзһі мәггһім варіяндһам Ш. Єдһа внѡзһідһ нѥгһадһарою нібһабогһвінназһть, иба «ши», «ше», «шь» няда бһізһядһь жһъи/жһъі, жһє/жһъі, жһ и дһ. д..

Бһрімѥр:

Дімѥдһріозһ: Я бһадгләдъівал в дһабличһгһо
<…>
Дімѥдһріозһ: Дһранслітірядһар бһадһрѥбавал бъі разһзһдһавлѥніі одарѥній врочһною, ведь благавиднаі гһірилліцһа разлічяідһ дһѡ, чһдһа абъичһнаі ні разлічһяідһ.